دوربين ديد در شب smartex762
دوربين مدل اسمارتكس 762
دوربين مداربسته smartex
دوربین اسمارتکس مدل IR 6330 G
80-100 متر دید در شب
2موتوره وزوم دار 580 tvl
دوربين مداربسته smartex3055
دوربين اسمارتكس 3055
دوربين براي دستگاه دي وي آر

بهينه سازي و بازاريابي شده توسط : تيم تخصصي مهندس مهدی وردي