چشمی دزدگیر با طول دید 15 متر
زاویه دید 110 درجه
عدم خطا و عکس العمل سریع
چشمی دزدگیر اماکن Master CRAFT
پوشش گسترده 10 متر در 10 متر
مصونیت حیوانات خانگی
چشم دیجیتال دزدگیر اماکن پارادوکس
چشم دزدگیر پارادوکس NV5
قابلیت تشخیص حیوانات تا 16 کیلوگرم

بهينه سازي و بازاريابي شده توسط : تيم تخصصي مهندس مهدی وردي