دارای برد 5 - 30 متر
عدم دریاف نویز از موبایل
قابلیت اتصال به تلویزیون و کامپیوتر
دارای برد 5-70 متر مربع
مجهز به پتانسیومتر جهت تقویت صدا
عدم نویز پذیری از موبایل و دیگر دستگاهها

بهينه سازي و بازاريابي شده توسط : تيم تخصصي مهندس مهدی وردي