تلسکوپ برای موبایل
دوربين موبايل با 8 برابر زوم
تقويت کننده لنز موبايل
لنز تلسکوپی موبایل
تلسکوپ ارزان و پر توان
تلسکوپ شكستي PowerSeeker 50AZ
تلسکوپ سری PowerSeeker
تلسكوپ مدل 70060
تلسكوپ بازتابي
تلسكوپ انعكاسي
تلسکوپ گالیله ای
تلسكوپ انعكاسي
تلسكوپ مدل 90060

بهينه سازي و بازاريابي شده توسط : تيم تخصصي مهندس مهدی وردي