تقويت كننده موبايل
تقویت کننده آنتن موبایل
تقويت كننده تلفن همراه
پوشش بین 100تا1000 متر مربع
تقويت كننده موبايل مدل 950
تقويت كننده تلفن همراه
پوشش بین300 تا 3000 متر مربع
تقويت كننده موبايل 1000 متري
تقویت کننده ثابت تلفن همراه

بهينه سازي و بازاريابي شده توسط : تيم تخصصي مهندس مهدی وردي