دوربين اسمارتكس895A
دوربين smartex 895A
دوربين مداربسته520TV LINES
دوربين ديد در شب smartex 718
دوربين اسمارتكس مدل 718
دوربين مداربسته ديد در شب
دوربين ديد در شب اسمارتكس
دوربين اسمارتكس مدل L888
smartex L888 CD
دوربین اسمارتکس مدل IR 6330 G
80-100 متر دید در شب
2موتوره وزوم دار 580 tvl

بهينه سازي و بازاريابي شده توسط : تيم تخصصي مهندس مهدی وردي