تلسکوپ چیست؟
کلمه تلسکوپ از واژه یونانی "تلسکوپین" گرفته شده است. "تله" به معنای دور و "اسکوپین" به معنای دیدن است. بنابراین ، تلسکوپ وسیله‌ای است که با آن می توان فواصل دور را به وضوح دید.


بهترین فاصله کانونی برای تلسکوپ ها کدام است؟ستاره شناسان چگونه فاصله ستارگان تا زمین را محاسبه می کنند؟

سحابی چیست؟

فرق بین تلسکوپهای شکستی و بازتابی چیست؟

فرق بین یک ستاره و سیاره در چیست؟

سال کبیسه چیست؟

اگر فضانوردان بدون تجهیزات مخصوص از فضاپیما خارج شوند چه روی می دهد؟

چرا سیارات چشمک نمی زنند؟

صورت فلکی چیست؟

تفاوت بین خوشه های کروی و خوشه های باز در چیست؟

تلسکوپ فضایی هابل چیست؟

ستارگان متغیر چه هستند؟

تفاوت بین دنباله دارها و شهابها چیست؟

اولین تلسکوپ را چه کسی اختراع کرد؟

منظور از قدر مطلق ستارگان چیست؟

چرا ما از روی زمین فقط نیمی از ماه را می بینیم؟

چرا ماه به روی زمین سقوط نمی کند؟

منظور از دریاهای ماه چیست؟

کوتوله های سفید و ستارگان نوترونی چه هستند؟

سیاهچاله چیست؟

 


 


 

 

 

 


بهينه سازي و بازاريابي شده توسط : تيم تخصصي مهندس مهدی وردي