استقرار سمت ارتفاعی بهتر است یا استوایی؟

پایه های سمت-ارتفاعی، درست مانند پایه های دروبین عکاسی فقط به بالاو پایین و چپ و راست حرکت می کنند و از این رو لوله تلسکوپ فقط در همینجهات حرکت خواهد کرد. بهترین نوع از پایه های سمت-ارتفاعی، آنهایی هستندکه پیچ حرکت آرام دارند که به درد دنبال کردن جرم مورد نظر می خورند (البته فقط در جهت های گفته شده). با وجود این، پایه های سمت-ارتقاعی نمیتوانند ستاره ها را در حرکت قوسی شان دنبال کند.
پایه های استوایی پیچیده ترند و برخلاف سمت ارتفاعی می توانند ستارهها را بدون دردسر، در مسیرشان از شرق به غرب دنبال کنند. اگر تلسکوپموتوری هم برای ردیابی داشته باشد. این کار را به صورت خودکار انجام میدهد. داشتن موتور ردیاب، کمک بسیار بزرگی است، چون مثلاً هنگام استفاده ازبزرگنمایی ۱۰۰ یا بیشتر، میدان دید تلسکوپ کاهش می یابد و در کمتر از۴۰۵۰ثانیه جرم مورد نظر از میدان دید خارج می شود. تنظیم های مجدد وقراردادن جرم مورد نظر در مرکز میدان دید کاری است خسته کننده و از طرفیهر بار هنگام تنظیم، امکان لرزش تلسکوپ و در نتیجه ابهام تصویر هم وجوددارد.

بهينه سازي و بازاريابي شده توسط : تيم تخصصي مهندس مهدی وردي